Kombinert hotell og kjøpesenter

Stadig blir vi presentert med nye forretningsideer og løsninger som skal gjøre hverdagen enklere for oss alle. Noen forretningsideer er utelukkende tuftet på å tjene penger. I denne artikkelen ser vi nærmere på ideen om å kombinere hoteller og kjøpesenteret, både for innehaverne i et økonomisk perspektiv og for forbrukerne av tilbudet.

 

Forretningside

 

Å kombinere et hotell med et kjøpesenter vil med stor sannsynlighet øke inntjeningen til eierne. Grunnen til dette er blant annet at mange bor på hotell i forbindelse med ferie, og at mange som er på ferie har lyst å handle nye klær, for eksempel fra NA-KD eller andre klesbutikker. Dette kan gjøre at kundene opplever større utbytte av oppholdet sitt på hotellet, nettopp fordi de får en bedre brukeropplevelse i form av muligheten til å handle.

Et større samarbeid

En slik forretningside vil også gi et større samarbeid mellom flere aktører. Det gir muligheten for at flere butikker, cafeer og restauranter får bitt seg fast i det lokale markedet, og dette skaper synergieffekter. For eier og driftsansvarlig av hele opplegget vil dette gjøre at prosjektet blir attraktivt for andre å bli en del av.

Hva med kundene?

For kundene vil et slikt prosjekt, som nevnt, gi et større og bredere tilbud, noe som igjen vil gjøre hele opplevelsen av ferieturen eller hotelloppholdet bedre. Grunnen til dette er at det tilbyr flere aktiviteter man kan gjøre, i tillegg til at man har alt tilgjengelig på ett og samme sted, og derfor slipper å flytte så mye på seg.

For enkelte er det kanskje ønskelig å dra vekk fra hotellet for å shoppe, men denne muligheten blir ikke borte selv om man kombinerer hoteller og kjøpesentre. Man kan fortsatt dra inn til et annet kjøpesenter hvis man ønsker å gjøre det.

Ulemper

Alle prosjekter og ideer har ulemper og ting som står i veien for realisering. Dette betyr ikke at det er en dårlig ide. En ulempe kan være at butikker og kjeder som Jordbærpikene, NAKD og Cubus allerede er godt etablerte, og derfor ikke vil være med på satsingen.

En annen ulempe kan være at et slikt prosjekt krever stor plass, fysisk sett. Dette betyr igjen at man få finne en egnet lokasjon for å kunne bygge og gjennomføre et slikt konsept, men det betyr fortsatt ikke at det er umulig.

I en tid som preges av sentralisering, spesielt i Norge, kan prosjekter med kombinerte hoteller og kjøpesentre være veien å gå. For mange vil det gi bedre opplevelser, og det kan også gi fordeler for både hotelleiere og butikkjeder.